VUOSIKOKOUS 18.2.2020 klo 18 Pöljän Seurantalon saunatuvalla (HUOM! Paikka muuttunut)


Kutsumme sinut Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsen VUOSIKOKOUKSEEN 18.2.2020 klo 18. Kokouspaikkamme on muuttunut ja kokous pidetään Pöljän Seurantalon saunatuvalla (Seurantalontie 1, 71820 Pöljä). Aikaisemmin ilmoittamamme Pöljän kotiseututalo on tällä hetkellä remontissa.

Aika: 18.2.2020 klo 18

Paikka: Pöljän Eräveikkojen Seurantalon saunatupa, Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

Kutsutut: Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsenet

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja hänen lisäkseen muut hallituksen jäsenet (4-8 hlöä) toimikaudeksi 2020
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt toimintakaudeksi 2020
 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista toimintakaudelle 2020
 11. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin ja hallituksen ulkopuolisiin vastuutehtäviin.
 12. Muut asiat

a) Sääntömuutos

Markku Niskanen on esittänyt seuraavaa: Nykyisten sääntöjen mukaan jäsenen on tehtävä esitys edellisen vuoden loppuun mennessä saadakseen asiansa vuosikokouksen esityslistalle. Koska tämä rajoittaa jäsenten mahdollisuutta esittää Pöljän Kyläyhdistyksen ja sen toiminnan kehittämiseen liittyviä ehdotuksia, esitän sääntöjä muutettavan tältä osin sellaiseksi, että jäsenet voivat tehdä esityksiään vuosikokoukselle mahdollisimman lähellä vuosikokousta. Tämä on yleinen käytäntö, joka edesauttaa kyläläisten aktiivista osallistumista.

b) Rieska-Kallen elämänkertakirja

Markku Niskanen on esittänyt seuraavaa: Esitän, että Pöljän Kyläyhdistys tekee päätöksen ryhtyä toteuttamaan Kalle Väänäsen elämäkertaa yhteistyössä Markku Niskasen kanssa.
– Rieska-Kallen elämäkerta on vahvasti Pöljä-painotteinen. Siinä keskitytään Kalle Väänäsen Pöljän suhteeseen ja hänen teostensa pöljäläisiin. Rieska-Kallen pääteos Pöljäm pysäkiltä palamupuihen siimekseen saa ansaitsemansa roolin.
– Kirjan julkistamisesta Pöljän pysäkillä tehdään kesän 2020 huipputapahtuma. ”Pysäkki-Ville” ottaa vastaan Afrikan matkaltaan saapuvan ”Rieska-Kallen”. Näin tapahtuu myös elämäkerran alussa.
– Kyläyhdistys voisi näin saada vähäisellä vaivalla merkittäviä tuloja.
– Se voisi mm anoa apurahaa kirjaa varten P-Savon Kotiseutuyhdistysten Liitolta ja Kuopion Isänmaalliselta Seuralta sekä hankkia taloudellista tukea paikallisilta yrityksiltä että myydä kirjaa etukäteen. Kerättyä rahamäärää vastaavasti Pöljän Kyläyhdistys saisi myytäväkseen kirjoja, ja käyttää myyntitulot kylän yhteisiin tarpeisiin ja hankkeisiin.
– Yhteistyöstä laaditaan tietenkin yhdessä sopimus

13. Tiedoksi asiat

14.Kokouksen päättäminen