Pöljän kylä tänään


Pöljän kylä sijaitsee Siilinjärven pohjoispuolella Pohjois-Savossa. Matkaa kylästämme kuntakeskustaan Siilinjärvelle on noin 8 kilometriä. Kyläämme halkoo valtatie 5, josta eriävät kylämme päätiet.​

Kylämme on maantieteellisesti kauniilla alueella. Lännessä kylämme rajoittuu Kevättömänjärveen. Pohjoisessa kylämme tunnusmerkkinä voidaan pitää Kärängänharjua ja Kokkosenmäkeä. Keskellä kyläämme on Pitkäjärvi.

Seuraavissa tilastotiedoissa kylämme on määritelty postinumeroalueen mukaiseksi ellei toisin mainita.

Kylämme asukasluku vuoden 2013 lopussa oli 829, joista alle 18-vuotiaita oli 238. Kaaviossa näkyy ikäjakauma eriteltynä.​

kyläläisten ikäjakauma.jpg
Siilinjärven kunnan sivuilla väestöä oli käsitelty koulupiirialueittain. Tämän mukaan Pöljän koulupiirialueella asui vuoden 2013 lopulla 1570 ihmistä.

Väestö_koulunkäyntialueet_siilinjärvi.jpg
Rakennuksia kylällämme on vuoden 2013 lopussa ollut 385, joista asuinrakennuksia on 327. Asuntoja kylällämme on 314 ja niiden keskipinta-ala on 114,1 m2. Kaikki asunnot ovat pientaloasuntoja. Kesämökkejä kylällämme on 80. Talouksia kylällämme on 290, joista omistusasunnoissa asuvia on 282, vuokra-asunnoissa 5 ja muissa asunnoissa 3. Talouksien keskikoko on 2,9 ihmistä.

Pöljän kylällä ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Siilinjärven kunnan suunnitelman mukaan kylällemme olisi tulossa yleiskaavoitus mahdollisesti vuosien 2016-2017 aikana. Lisätietoa saa​ Siilinjärven kunnan kaavoituskatsaus.

Maatalous on kylällämme muuttunut toissijaiseksi elinkeinoksi. Maatiloja kylällämme on enää kourallinen. Hyvät kulkuyhteydet sekä etelään (Kuopio, Siilinjärvi) että pohjoiseen (Lapinlahti, Iisalmi) ovat mahdollistaneet työssäkäynnin oman kylän ulkopuolella. Yhteensä kylällämme on ollut vuonna 2012 työpaikkoja 56, joista alkutuotannon työpaikkoja on ollut 16, jalostuksen työpaikkoja 20 ja palveluiden työpaikkoja 20. Kaaviossa on eritelty työpaikat tarkemmin aloittain.

työpaikkojen toimialat.jpg