Kehittaminen


Kehittämiskohteet:

Turvallisuus

Tarve ​Tarpeen tarkenne ​aikataulu ​Keinot ​Toteutuma
Turvallisempi 5-tie hanke Pyritään edistämään turvallisuutta 5-tiellä, joka ei täytä valtatielle asetettuja normeja. ​5/2015 ​Kerätään kyliltä adressiin nimiä asian puolesta yhdessä Kolmisopen ja Pyylampi-Panninniemen kyläyhdistysten kanssa.
Kutsutaan adressin luovutustilaisuuteen paikalle poliisi, ELY-keskus ja liikennevirasto. Tuodaan asiaa esille mediassa.
​Tilaisuus järjestettiin ja adressi luovutettiin 5/2015. Nimiä adressissa yhteensä 215. 5-tielle tullut ”risteävää tietä” kuvaavia viittoja huomioksi.
Kyläteiden turvallisuus ​Pyritään parantamaan teiden kunnossapitoa. Lisätään turvallisuutta huomioimalla tienviitat ja asiaankuuluvat liikennemerkit ja niiden olemassaolo. Ehdotetaan nopeusrajoitusten laskua.

Holtiton mopoilu teillä tulisi saada kuriin

Huomio- ja turvallisuustuotteiden käyttö liikenteessä (heijastimet, kypärät) ja liikennesäännöt.

Koulubussissa turvavyöt kiinni ja asiallinen käyttäytyminen.

​ Tuodaan huoli esille yksityisteiden kokouksiin lähettämällä tiekunnille ja ELY-keskukselle kirjeet asiasta kyläyhdistyksen nimissä.
Mainostetaan allekirjoitettavaksi Pohjois-Savon Kylät ry:n luomaa kansalaisaloitetta sorateiden kunnossapitämiseksi kesän-syksyn 2015 aikana.Vedotaan vanhempiin ja nuoriin Pöljän mammojen toimesta.

Järjestetään avoin keskustelutilaisuus, johon pyydetään mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita (Liikenneturva, Poliisi, autokoulut, kunnan nuoriso- ja sosiaalityö jne)

Herätellään lapset koulutien turvallisuuteen esimerkiksi heijastinkampanjan avulla (Pöljä ei ole pimeä). Järjestetään koululle diskon yhteyteen tapahtuma, jossa paikallinen autokoulu olisi näyttämässä mallia ja kertomassa turvallisuudesta. Mahdollinen omien heijastinten tuunaus -kisa.

Muistutellaan kyydissä olijoita, kuinka linja-autossa tulee käyttäytyä.

​Muistutellaan edelleen tiekunnissa asiasta. Osassa tiekuntien kokouksista asia nostettu esille.

Turvallisuuskampanja ei ole toteutunut. Kyläyhdistyksen hallituksella tapaaminen Pöljän koulun rehtorin kanssa syksyllä 2016, jossa turvallisuusasia otetaan puheeksi.

Kouluteiden turvallisuus ​Luodaan kylälle koululiikenneverkosto, jota lasten on turvallinen kulkea. ​Vuosi 2016 ​Otetaan yhteyttä kuntaan, yksityisteille ja linja-autofirmaan ”Pöljäläisten koulubussipysäkkien” luomista varten. ​Laitettu kirje sekä kunnan sivistystoimeen, koululle että linja-autoyhtiöön kyläyhdistyksen nimissä talvella 2016. Yleisesti todetaan, että on hyvä aika ajoin muistutella koululaisia liikennesäännöistä ja käyttäytymisestä liikenteessä.
Kylän yleinen turvallisuus ​Sähkökatkot

Vesikatkot

Muut vaaratilanteet (esim. YARAlta, valtatieltä tai junaradalta tuleva kemikaalivaara)

Paloturvallisuus

​Vuosi 2016

Vuosi 2017

​Järjestetään tapahtuman yhteyteen koko perheen turvallisuuspäivä, johon pyydetään mukaan poliisin, pelastuslaitoksen, sähköyhtiön, vesiosuuskunnan ja EA-henkilöiden (esim SPR ea-ryhmä) edustus, jossa eri pisteillä voi tutustua esim. kotivaraan.

Kootaan kyläyhdistyksen toimesta Kylän turvallisuuslehtinen, jossa annetaan vinkkiä ja lisätietoa kodinturvallisuusasioista. Jaetaan lehtinen jäsenkirjeen tavoin jokaiseen talouteen.

​2016: Järjestetty Pysäkin kesäkeskiviikko turvallisuusteemalla, jossa osaanottajia vähäisesti. Savon Voima Verkko kunnostanut sähkölinjoja/raivannut linjojen alusia.  Kyläparlamentin kanssa järjestetty keväällä yhteistä ”Yhdessä etiäpäin huomennakin”- kylien turvallisuu ja kylätoimintapäivää, joka ei toteutunut osallistujien puutteen vuoksi.

Palvelut ja matkailu

​Tarve ​Tarpeen tarkenne ​Aikataulu ​Keinot ​Toteutuma
Palvelut ​Yrittäjien esiintuonti ja yhteistyö

Postipalveluiden säilyttäminen Viitostuvan ja kaupan säilyttäminen

Kierrätyspiste

Elävät kylät palveluita tuottamassa -hanke

Suomi 100 vuotta –juhlavuosi 2017

2016-2017

2017

​Yrittäjille yhteisiä tapahtumia ja yhteismarkkinointia. Useammin ”avoimet kylät” -tyylisiä päiviä.

Oman kylän yrittäjät esille. Kyläyhdistyksen sivujen hyödyntyäminen (tuodaan esille kylän palvelut samalle sivulle koottuna vain jäsenmaksun hinnalla)

Oman kylän palveluiden käyttäminen Lähiruoka!

Avustetaan etsimään kylältä paikka kierrätyspisteelle.

​Osallistutaan hankkeeseen. Selvitellään, leikkikentän rakentamista kylälle.

Avoimet kylät päivä

​Avoimet kylät 11.6.2016. Yhteistyötapahtumia mm. Linnoven Keramiikkastudion ja Vekkerin kanssa.

Yhteismainostaminen.

Kauppa ja posti lopettaneet kylällä. Rädyn ruista myyty kyläyhdistyksen tapahtumissa.

Matkailu ​Pysäkki

Museoteiden suojelu

Kulttuuripolku

2017

​Tapahtuma
Mainostaminen
Ylläpito & Kunnostus
Yhteistyö
Oman kylän aktivointi

Selvitetään ( esim Pöljän vanhatie ja sen sillan asiaankuuluva ylläpito) mahdollisuudet suojeluun/ylläpitoon. Virallinen museotie status?

Tuodaan Kulttuuripolkua enemmän esiin. Etsitään kaupan kyltille sopiva uusi paikka.

​2016: Leader-hanke viety loppuun, jonka avulla kunnostettu pysäkin hirsinen ulkoseinä, muutettu ulkovarasto biokäymäläksi, korjattu ulkovaraston katto. Järjestetty ohjelmallisia kesäkeskiviikkoja sekä kesätapahtuma, jossa lättähattu. Saatu Apuraha Pysäkin kunnostukseen ja ylläpitoon.

2016: Kulttuuripolku viitoitettu Leader-rahalla.

Kaavoitus ​Osallistuminen kylän kaavoitushankkeeseen. ​Kunta:
2016-
2017
​Kaavoitusilta/kyläilta
Palaveri kunnan kanssa
​Tarkistetaan, onko edistynyt meidän kylämme osalta. Kysytään kunnalta, miten kylä voi osallistua kaavoitushankkeeseen.
​Matkailupaketit ​Eri yritysten ja yhteiöjen kanssa suunniteltu pakettimatka ”Pöljälle ja ympäristöön” Ympäristöluotsikoulutus. Kyläparlamentti. Tuodaan esille kylien tarpeet.  Kulttuuripolun eri pisteiden hyödyntäminen, esim. Keramiikkastudio, museo ja pysäkki avoinna ”kierroksen aikana”.

Vapaa-aika ja harrastukset

Tarve ​Tarpeen tarkenne ​Aikataulu Keinot Toteuma
Liikunta Latuhanke

Salivuorot

Kyläyhteistyö

Liikuta Pöljää

​Maaomistajien, kunnan ja kyläyhd. yhteishanke. Rahoituksen selvittäminen.
Kartoitus ja ylläpito.Haetaan tarpeiden mukaan. Myös yksityishenkilöille.

Tiedotus, kolmisopella avoimia vuoroja esim sählyä

Kylän liikuntatapahtumiin myös muita järjestäjiä

​2016: Yksityisten maanomistajien tekemät ladut, tiedotettu kyläläisille niiden vapaasta käytöstä.

2016: Perhesalivuoro pe 17-18.15 ja lasten sählyvuoro su 16-17.

2016: Kylienvälinen hiihto-tapahtuma. Tiedotus.

2016: Tanssikurssit, kulttuuripolun kävelyt

Moottorikelkkareitti/

Moottoripyörärata

Turvallisen moottorikelkkailun edistäminen kylällä. Vaihtoehtoisen reitin löytäminen Matkailun edistäminen ”yhtymällä Tahkon reittiin”

”Luvallisen” mopoilualueen tarve

​Maanomistajien kanssa yhteistyö
Reitit ja ylläpito, kunta?

Selvitetään, onko tarvetta järjestää alue, jossa mopoilu ja temppuilu mopoilla olisi sallittua. Tehdään yhteistyötä toisten kylien, kunnan ja Siiven kanssa.

​Selvitellään tarvetta.
​Kokoontumispaikka ​Löydettäisiin nuorisolle, perheille ja eläkeläisille sopiva kokoontumispaikka ​Herätellään ajatusta päivästä esim eräveikkojen talolla, jolloin mammat olisivat aamupäivän, eläkeläiset iltapäivän ja nuoriso illan.
Yhteistyötä järjestöjen (Pöljäntalo, Pysäkki), kunnan (museo) ja koulun kanssa
Avustusten hakeminen vuokriin.

Toimijat vastaisivat itse tapahtumiensa sisällöistä (omat vetäjät)

​2016: Olemme järjestäneet Pöljäntalolla tapahtumia.

Yhteistyötä Eräveikkojen kanssa jatketaan.

2016: Mammat kokoontuneet kotiseututalolla, jonka käytöstä ylläpitosopimus kunnan kanssa.

Haettu kunnalta yleisavustusta.

Pöljä-imago

Tarve ​Tarpeen tarkenne Aikataulu ​Keinot Toteuma
​Kyläyhdistys ​Jäsenmäärä kasvuun
Tapahtumien järjestäminen
Yhteistyö ja edustus
Kyläläisten ”sitouttaminen” yhteisen hyvän eteen (tapahtumat, projektit)
Nuorten aktivointi
Alueen tarkastelu (koulurajat?)
​Jäsenvastaava ottautuu työhönsä
Kylätempauksista pidetään kiinni
Järjestetään ”kiitostapahtumia” kuten soppalounas.
Kylänosille omat vastuuhenkilöt (Hoikki, Mehtomäki, Aappola…)
​2016: Kylätempaukset järjestetty toimintasuunnitelman mukaisesti. Järjestetty kiitostapahtuma. Muistettu yhteistyökump. Syntymäpäivillä. Osallistuttu kyläparlamentin tapahtumiin. Laajennettu kyläyhdistys ”Pöljän koulupiiriin”. Selvitelty mahdollisuutta nuoren/nuorten palkkaamiseksi pysäkille kesätöihin, byrokratia este. Saatu uusia talkoolaisia, esim kesäkeskiviikkoina uusia vastuuhenkilöitä.
Tulevaisuus ​Pöljä on elävä ja turvallinen heterogeeninen kyläyhteisö. Kaunis ja siisti kylä.

Kylälle huoliteltu yleisilme, jossa on kiva käydä ja jota on kiva katsella.

​Kukat ja kukkalaatikot (yrittäjien sponsorointi?) Lumilyhdyt ja kynttilät Roskat pois! Bussipysäkit uusiksi

Näkyvyys: Teiden varsien raivaus lisäisi turvallisuutta ja kohentaisi ilmettä. Herätellään maanomistajia.

​2016: Haettu avustusta kukkiin ja kukkalaatikoihin liittyen Suomi 100 vuotta –tapahtumaan. Roskat pois! Toteutunut.
​Yhteishenki ​Kyläläisten keskinäinen yhteistyö lisääntyy

Kyläläiset tuntevat toisensa

Some

​Osallistetaan kyläläisiä, kyläyhdistyksen tilaisuudet kaikille avoimia. Tarjonta moninaista (kesk.tilaisuudet, tapahtumat, talkoot, salivuorot..), jolloin jokaiselle voisi löytyä jotain.

Suomi 100 vuotta -itsenäisyyspäivänvastaanotto koko kylälle?

Asiallisen keskustelukulttuurin ylläpito.