Jäsenkirje 1/2021

Lokakuinen tervehdys kyläläisillemme! Jäsenkirje 1/2021 

Vuonna 2020 kyläyhdistys täytti pyöreitä vuosia. Toiminta on ollut vallitsevan tilanteen takia vähäistä, mutta pieniä asioita olemme kuitenkin tehneet hiljaisuudessa tai taustalla. Vuoden 2020 aikana kyläyhdistys on mm. ylläpitänyt tilannekuvaa kylällä ja välittänyt tietoa alueelliselle viranomaistaholle liittyen koronapandemian kokonaistilanteen ja -valmiuden ylläpitämiseen. Olemme tuoneet julki mm. kyläyhdistyksen mahdollisuuden nopean tiedon välittämisessä kylällä paikallistuntemustamme hyödyntäen. Kesäkukat koristivat kyläämme viime kesänä ja 4H-yrittäjien kesäkahvilakin palveli kyläläisiämme Pysäkillä kuten kuluneena kesänäkin. 

Pyöreiden vuosien juhliminen jäi vuonna 2020 pandemian jalkoihin. Vuonna 2021 Pöljän Kyläyhdistys ry aloitti 11. Toimintavuotensa. Järjestimme koko kylän 10+1 -synttärijuhlat 22.8.2021 kyläyhdistykselle tärkeissä toimintapisteissä. Marttojen kahvila palveli Pysäkillä, Eräveikot pitivät tulia kodalla ja tarjosivat makkaraa ja vaahtokarkkeja. Kyläyhdistys järjesti lettukestit Pikku-Marjan puistossa, jossa Petra Lisitsin-Martere laulatti ja viihdytti yleisöä.  


5-tien uudistushanke 

ELY-keskus on julkaissut suunnitelmiaan lähteä selvittämään uuden 5-tien sijaintia kylällämme. Tie tulee väkisinkin halkomaan kyläämme, joten se koskettaa kyläläisiämme. Kyläyhdistys tulee ottamaan yhteyttä ELY-keskukseen ja esittää toiveen toimia kyläläisten ja ELY-keskuksen yhteysväylänä esimerkiksi keskustelutilaisuuksien järjestämisen ja tiedottamisen muodossa.  


Kylän imagon parannushanke 

Kyläyhdistys osallistuu Siilinjärven asuinalueet ja kylät ry:n kyläimagoinvestointi hankkeeseen yhdessä muiden kunnan alueen kylien kanssa. Hankimme ja asennamme kylätaulun kesällä 2022. Taulussa esitellään kylän keskeisiä asioita ja siinä on tilaa ilmoituksille. 


Kotikulmat valoissa goes HALLOWEEN 30.10. klo 17 alkaen 

Onko Pysäkki-Ville yksinään Pysäkillä illan hämärtyessä? Mitä Dr Jekyll kehittelee salaisessa laboratoriossaan? Mitä on käynyt hänen avustajalleen? Sen saat selvitettyä käymällä halloween-henkisessä non-stop tapahtumassa Pöljän Pysäkillä. Pysäkille tehdään myös heijastinpuu, loppuvuoden ajan voi tuoda ylimääräisiä heijastimia puun oksille tai hakea tarpeeseen. Tempauksella osallistumme Siilinjärven kunnan Kotikulmat valoissa- tapahtumasarjaan. 

Voit osallistua tapahtumassa pienimuotoisen palkinnon arvontaan laskemalla Pysäkin kummitukset ja jättämällä yhteystietosi oheisen linkin kautta https://forms.office.com/r/teeQRFUP55 


Pöljän Martat järjestävät jooga- hetken Anja Karvosen opastuksella 31.10. Osallistujamäärä tuli täyteen nopeasti, seuraa ilmoittelua Pöljän Martat ry Facebook-sivulta mahdollisista lisäkerroista. 


Lassilan joulun avaus 4.12.2021 

Kyläyhdistys on mukana perinteisessä Lassilan joulun avauksessa. Perinteisesti pidämme kahviota ja arpajaiset sekä arvomme jäsenmaksun maksaneiden kesken joulukinkun. Ohjelma tarkentuu myöhemmin, seuraa Facebookiamme ja kotisivujamme. 


Hallitus 

Kyläyhdistyksen vuosikokous valitsi kyläyhdistyksen puheenjohtajaksi Merja Räisäsen. Puheenjohtajuuden lisäksi Merja on Pysäkkitiimissä. 

Lisäksi hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt, joille hallitus järjestäytymiskokouksessa määritti seuraavanlaisia tehtäviä: 

 • Riina Pirskanen, varapuheenjohtaja, Pysäkkitiimi 
 • Eija Savolainen, rahastonhoitaja, Leikkipuistotiimi 
 • Laura Tossavainen, sihteeri, Leikkipuistotiimi 
 • Ari Savolainen, Kotatiimi 
 • Juho Juvonen, Kotatiimi 
 • Kaisu Turunen, Jäsentiimi 
 • Tiina Ahonen, Jäsentiimi 

Jäsenmaksu 

Vuoden 2021 jäsenmaksu perheeltä on  

 • 10 euroa perheiltä  
 • 20 euroa yhteisöiltä,  yrityksiltä ja kannatusjäseniltä (esim. Ei asu kylällä, mutta haluaa tukea toimintaa. Ei äänioikeutta kokouksissa).  

Jäsenmaksun voi suorittaa tilille FI90 4786 0010 0536 37 Viite: 00000 11125 Saaja: Pöljän Kyläyhdistys ry.  

Jäsenmaksun maksamalla tuet kyläyhdistyksemme toimintaa ja autat kyläyhdistyksen aktiiveja mm.  

 • ylläpitämään Pysäkkiä, leikkipuistoa, kotaa ja kulttuuripolkua,  
 • järjestämään tapahtumia,  
 • osallistumaan laajempiin tempauksiin ja toisiin tapahtumiin,  
 • kehittämään kylää ja kylän ilmettä,  
 • ylläpitämään jo olemassa olevia palveluja ja  
 • Jatkamaan kylämme perinnettä olemalla Maailman Pöljin kylä!  

Jäsenmaksun maksaminen on yksi keino auttaa kylää kehittymään ja pysymään virkeänä! 

Vuosikokous 2021

Pöljän Kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Pöljän Kotiseututalolla (Museontie 56, Pöljä) 15.2.2021 klo 18. Käsittelemme sääntömääräiset asiat.

Mikäli haluat vuosikokoukseen käsiteltäväksi asiasi, se tulee tuoda hallitukselle tietoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Voit lähettää sen osoitteeseen puheenjohtaja@poljankyla.com

Seuraamme tiiviisti pandemiatilannetta ja informoimme tarkemmin, kuinka kokousturvallisuudesta huolehditaan.

Lämpimästi tervetuloa, Hallitus.

Leikkipuiston kuntotarkastus

Kyläyhdistyksen ylläpitämä Pikku-Marjan puisto on tullut kahden vuoden ikään. Olemme tilanneet ulkopuoliselta taholta kuntotarkastuksen, jotta leikkiminen olisi jatkossakin turvallista. Toivoisimme jatkossakin, että jokainen leikkijä katsoisi ympärilleen ja mikäli epäkohtia osuu silmään, ilmoittaisi kyläyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät leikkipuiston aidasta.

VUOSIKOKOUS 18.2.2020 klo 18 Pöljän Seurantalon saunatuvalla (HUOM! Paikka muuttunut)

Kutsumme sinut Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsen VUOSIKOKOUKSEEN 18.2.2020 klo 18. Kokouspaikkamme on muuttunut ja kokous pidetään Pöljän Seurantalon saunatuvalla (Seurantalontie 1, 71820 Pöljä). Aikaisemmin ilmoittamamme Pöljän kotiseututalo on tällä hetkellä remontissa.

Aika: 18.2.2020 klo 18

Paikka: Pöljän Eräveikkojen Seurantalon saunatupa, Seurantalontie 1, 71820 Pöljä

Kutsutut: Pöljän Kyläyhdistys ry:n jäsenet

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja hänen lisäkseen muut hallituksen jäsenet (4-8 hlöä) toimikaudeksi 2020
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt toimintakaudeksi 2020
 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista toimintakaudelle 2020
 11. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin ja hallituksen ulkopuolisiin vastuutehtäviin.
 12. Muut asiat

a) Sääntömuutos

Markku Niskanen on esittänyt seuraavaa: Nykyisten sääntöjen mukaan jäsenen on tehtävä esitys edellisen vuoden loppuun mennessä saadakseen asiansa vuosikokouksen esityslistalle. Koska tämä rajoittaa jäsenten mahdollisuutta esittää Pöljän Kyläyhdistyksen ja sen toiminnan kehittämiseen liittyviä ehdotuksia, esitän sääntöjä muutettavan tältä osin sellaiseksi, että jäsenet voivat tehdä esityksiään vuosikokoukselle mahdollisimman lähellä vuosikokousta. Tämä on yleinen käytäntö, joka edesauttaa kyläläisten aktiivista osallistumista.

b) Rieska-Kallen elämänkertakirja

Markku Niskanen on esittänyt seuraavaa: Esitän, että Pöljän Kyläyhdistys tekee päätöksen ryhtyä toteuttamaan Kalle Väänäsen elämäkertaa yhteistyössä Markku Niskasen kanssa.
– Rieska-Kallen elämäkerta on vahvasti Pöljä-painotteinen. Siinä keskitytään Kalle Väänäsen Pöljän suhteeseen ja hänen teostensa pöljäläisiin. Rieska-Kallen pääteos Pöljäm pysäkiltä palamupuihen siimekseen saa ansaitsemansa roolin.
– Kirjan julkistamisesta Pöljän pysäkillä tehdään kesän 2020 huipputapahtuma. ”Pysäkki-Ville” ottaa vastaan Afrikan matkaltaan saapuvan ”Rieska-Kallen”. Näin tapahtuu myös elämäkerran alussa.
– Kyläyhdistys voisi näin saada vähäisellä vaivalla merkittäviä tuloja.
– Se voisi mm anoa apurahaa kirjaa varten P-Savon Kotiseutuyhdistysten Liitolta ja Kuopion Isänmaalliselta Seuralta sekä hankkia taloudellista tukea paikallisilta yrityksiltä että myydä kirjaa etukäteen. Kerättyä rahamäärää vastaavasti Pöljän Kyläyhdistys saisi myytäväkseen kirjoja, ja käyttää myyntitulot kylän yhteisiin tarpeisiin ja hankkeisiin.
– Yhteistyöstä laaditaan tietenkin yhdessä sopimus

13. Tiedoksi asiat

14.Kokouksen päättäminen

Lassilan joulunavaus 30.11.2019

30.11.2019 klo 10-15 JOULUNAVAUS LASSILASSA 

Joulupukki vierailee klo 10.30 ja 13.30

TUVASSA 

Jouluinen kahvio ja puuro, Pöljän Kyläyhdistys 

Joululauluja, säestää ja laulattaa Kaarina Heikkinen 

Kyläyhdistyksen arpajaiset ja kinkkuarvonta jäsenten kesken 

Joulupukki saapuu klo 10.30 ja 13.30 

Jäsenkorjausnäytöksiä 

PIHALLA 

Talutusratsastusta, Paula Räsäsen ponit 

STUDIOLLA 

Tonttupajassa tehdään joulun hahmoja kävyistä ja itsekovettuvasta savesta Siilinjärven Kuvataideyhdistyksen ohjauksessa. 

Myymälästä lähilahjat pukin konttiin 

Lassilan Joulussa 2019 myös: 

Lyhtypaja –keramiikkakurssit 3.12. klo 15-18 ja 7.12. klo 11-14, jolla osallistujat pääsevät tekemään oman keraamisen tuikkulyhdyn Ohjaaja Jenni Linnove 

Musiikkiopiston Joulukonsertti 11.12. klo 17 ja 19 Lassilan Tuvassa, tarjoilut musiikkiopiston vanhempainyhdistyksen hyväksi 

Keramiikkastudio Jenni Linnove, Kaatrontie 13, Pöljä, gsm 050 3788263. www.jennilinnove.fi 

Kyläyhdistyksen tiedote 3/2019

Hyvää joulunalusaikaa! 

Komea kota on noussut Pöljän koulun kentän takana olevaan metsään. Pöljän Eräveikot ovat urakoineet talkoilla rakentamisen, kyläyhdistys puolestaan rahoituksen ja tarvittavat luvat. Mukana muonituskuluissa on ollut myös Pöljän Martat. Kunnalta olemme saaneet rakennuspaikan ja tukkipuut kotaa varten ja koulun väki järjesti avajaiskahvittelun talkooväelle. Hanke on toteutettu Leader-rahoituksella. 

Kota on rakennettu koulun läheisyyteen koulun ja päiväkodin toiveesta. Jatkossa kota on kuitenkin kaikkien käytössä ja me kaikki yhdessä vastaamme siitä, että se pysyy käyttökunnossa.  Sitä varten kodan seinällä on käyttösäännöt. Kodan käyttösäännöistä olemme sopineet yhteistyössä hankkeessa mukana olleiden tahojen kanssa. 

Kota pidetään lukittuna. Lukkokoodin saa soittamalla johonkin kodan ulkoseinässä olevista numeroista. Koodin saaja on täysi-ikäinen henkilö, ja hän vastaa siitä, että kotaa käytetään ohjeiden mukaan. Lukkokoodia vaihdetaan säännöllisesti. 

Kodalle on tehty esteetön kulkutie. Liiterissä olevat puut ovat nekin kävijöiden käytössä maksutta.  

Toivomme kodalle runsasta käyttöä. 

Lassilan Joulunavaus 

Kyläyhdistys on jälleen hämmentämässä joulupuuroa ja tarjoilemassa glögiä ja kahvia herkkuineen Lassilan Joulunavauksessa Kaatrontie 13:ssa lauantaina 30.11. kello 10-15. Puuro- ja kahvimaksu käytetään kyläyhdistyksen toiminnan kautta Pöljän kylän ja sen asukkaiden hyväksi. Myynnissä on myös kyläyhdistyksen arpoja upeine voittoineen, joka toinen arpa on voittoarpa. Voiton saa paikanpäältä mukaansa. Tapahtuman päätteeksi arvotaan kyläyhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden kesken joulukinkku. 

Vuosikokous 

Pöljän Kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidetään Kotiseututalolla 18.2. klo 18.00. Sääntömääräisten asioiden lisäksi tulevat asiat on ilmoitettava puheenjohtajalle (p. 050 3633125, puheenjohtaja@poljankyla.com) vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhdistyksen hallitustyöskentelystä kiinnostuneet myös ilmoittautukaapa yhdistyksen puheenjohtajalle. Tervetuloa kokoukseen! 

Oikein mukavaa joulun aikaa koko kylälle! 

 T: Kyläyhdistyksen hallitus 

Koko kylän lettukestit – Pikku-Marjan puisto 1v.

Tervetuloa kanssamme lettukesteille ja yhteisen ilon äärelle.

Leikkipuistomme Pikku-Marja täyttää vuoden ja Pöljän Kyläyhdistys ry järjestää sen kunniaksi syntymäpäiväjuhlat lapsille ja lastenmielisille.

Juhlimme 1.8.2019 klo 17.30.

Ohjelmassa letunpaiston lisäksi kuvamuistoja, leikkimistä, pientä ohjelmaa ja elävää musiikkia. Tervetuloa!

Jäsenkirje 2/2019

Pöljän Kyläyhdistys ry TIEDOTE 2/2019 

30.5.2019 

Kesäkahvila Pöljänpysäkki 

Pöljän pysäkillä toimii kesäkahvila 4.6.-27.7. Sitä pyörittävät 4H-yrittäjät Lotta Korhonen, Charlotta Korhonen ja Ville Meklin. Kahvila on auki ti-la klo 12-18, juhannusaattona klo 12-16, juhannuspäivänä kiinni. Pientä ohjelmaakin on luvassa esimerkiksi juhannusaattona. Käykäähän tukemassa nuoria yrittäjiä!  

Pysäkillä on myös nähtävillä vanhaa pysäkkiesineistöä ja valokuvia. Kävijöillä on mahdollisuus lainata kahvilan auki ollessa polkupyörä panttia vastaan esimerkiksi kulttuuripolkukierrosta varten. Jokainen vastaa itse pyörän turvallisesta käytöstä.  

Edelleen kyläyhdistys ottaa vastaan lahjoituksena kunnossa olevia pyöriä tähän tarkoitukseen. 

Avoimet kylät 8.6.  

Opastettu kulttuuripolkukierros klo 11-13 (oppaana Aira p. 050 3546267). Lähtö Pöljän pysäkiltä (Pysäkkitie 50). Pysäkkikahvila auki. 

Lassilan tuvassa (Kaatrontie 13) avoimet ovet kello 11-14. Entisen savutuvan historia ulottuu 1700-luvulle.  

Keramiikkastudio Jenni Linnovella (Kaatrontie 13) Pöljän tyypin ruukku –nonstop työpaja. Savesta muotoillaan esim. kukkaruukkuja jotka koristellaan Pöljällä muinoin tuttuun kampakeraamiseen tyyliin. Tunnissakin ehdit tehdä pienen työn, kolmessa monta tai yhden ison. Vain poltto- ja materiaalimaksu 15€. 

Minna Heinämäen kotiputiikilla (Pitkänranta 19) tanskalaisen Friendtex & Once naisten muotivaatteita alkaen jopa eurolla! Laadukkaat Amwayn tuotteet, myös tilauksesta. Monenlaista kotikirppis tavaraa. Tauluja. Avoimet kylät tapahtumapäivänä kotiputiikki palvelee klo 10-14 välisen ajan sekä sopimuksesta! Tervetuloa, Minna Heinämäki 

Kota-hanke 

Kota-hanke on saanut Leader-tuen ja kotaa päästään rakentamaan. Puut ovat kuivamassa, valumuotit valmiina. Perjantaina 7.6. klo 17 tulee kaivuri, ja silloin tarvitaan lapion varteen väkeä. Jos haluat olla mukana kylän yhteisessä hankkeessa oppimassa hirren käsittelyä ja kodan rakentamista, ota yhteys Pöljän Eräveikkojen puheenjohtajaan Jorma Jalkalaan p. 044 0264647.  

Puistolounaat 

Kesä-heinäkuussa kyläyhdistys tarjoaa puistolounasta lapsiperheille maanantaisin kello 11-12 Pikku-Marjan puistossa kotiseutumuseon vieressä. Ruokailuun tulee varata oma lautanen, muki ja lusikka ja kyläyhdistys tarjoaa keittoruuan juomineen vapaaehtoista maksua vastaan. Tarjolla myös jälkiruokakahvit herkkuineen.  

Puistolounaat toteutuvat säävarauksella. Lounastouhussa kyläyhdistystä avustavat Pöljän Martat. Tervetuloa leikkimään ja ruokailemaan yhdessä!  

Pikku-Marjan leikkipuisto 

Viime kesänä valmistuneen Pikku-Marjan leikkipuiston yksivuotissynttäreitä vietetään 1.8. kello 17.30. Luvassa on yllätysohjelmaa ja tietenkin muurinpohjalettuja. 

Leikkipuisto on tarkistettu ja se on turvallinen käyttää. Pian myös kasvatuslaatikot saavat siemenet, ja lapset voivat kesän ajan seurata, kuinka Pikku-Marjan porkkanat ja salaatit kasvavat syötäväksi. 

Kesää! 

T: Kyläyhdistyksen hallitus 

Avoimet kylät -päivä Pöljällä 8.6.2019 klo 11-14

Opastettu kulttuuripolkukierros klo 11-13 (oppaana Aira p. 050 3546267). Lähtö Pöljän pysäkiltä (Pysäkkitie 50). Pysäkkikahvila auki. 

Lassilan tuvassa (Kaatrontie 13) avoimet ovet kello 11-14. Entisen savutuvan historia ulottuu 1700-luvulle.  

Keramiikkastudio Jenni Linnovella (Kaatrontie 13) Pöljän tyypin ruukku –nonstop työpaja. Savesta muotoillaan esim. kukkaruukkuja jotka koristellaan Pöljällä muinoin tuttuun kampakeraamiseen tyyliin. Tunnissakin ehdit tehdä pienen työn, kolmessa monta tai yhden ison. Vain poltto- ja materiaalimaksu 15€. 

Minna Heinämäen kotiputiikilla (Pitkänranta 19) tanskalaisen Friendtex & Once naisten muotivaatteita alkaen jopa eurolla! Laadukkaat Amwayn tuotteet, myös tilauksesta. Monenlaista kotikirppis tavaraa. Tauluja. Avoimet kylät tapahtumapäivänä kotiputiikki palvelee klo 10-14 välisen ajan sekä sopimuksesta! Tervetuloa, Minna Heinämäki